Hem

Årsmöte


Andelsägare i föreningen Folkets Park upa kallas till årsmöte i Mölnbo Folkets hus, måndag 25 mars kl 19:00.


 

Vid årsmöte äger varje röstande en röst oavsett antal andelar. Förening som äger andelar skall till årsmötet ha skicka en vald representant och fullmakt för denne. Stadgar: föreningen Folkets Park

 

Mölnbo Bio på Bioguiden.se vårt program

 

Mölnbo Bio på Bio.se vårt program

 

Folkets Hus och Park i Mölnbo


Besök: Kvarnvägen 8. Post: c/o Eriksson, Baldersvägen 3, 153 60 Mölnbo.

Telefon: 0158-60092 070-2930408 Epost: fh.molnbo@telia.com