Folkets Park

Föreningen Folkets Park i Mölnbo UPA

Revidering av stadgar:

Årsmötet 2018 o 2019 tog enhälligt beslut att ändra stadgar för att uppfylla nuvarande lagstiftning. Revideringen ska enligt lag faställas vid ett andra årsmöte.

 

Stadgar antagna 1916:   Föreningen Folkets Park stadgar

Beslut om ändring 2019: Reviderade stadgar

Vår Historia

Folkets Parks festkommite anno 1919

 

Ett axplock av årtal ur Föreningen Folkets Parks historia.

Föreningen Folkets Park i Mölnbo utan personligt ansvar är en partipolitiskt obunden förening men Folkets Parks arbetarklassprägel har varit entydig, i synnerhet under dess tidigaste historia som sammanfaller med tiden för arbetarnas politiska mobilisering. Årtalen och händelserna bygger på information från min pappa Eric och från äldre Mölnbobor som varit engagerad inom arbetarerörelsen.  /Pelle Nygren

 

1908-1915: Stenarbetarnas är den största och mest aktiva fackföreningen i Mölnbo. Även lantarbetarna liksom järnvägsmannaförbundets har stora avdelningar i Mölnbo. De flesta är medlemmar i Socialdemokraterna eller Syndikalisterna och de behöver en föreningslokal. Kata Dahlström är på plats för att organisera textilarbetare.
Det finns gott om textilarbeterskor nere vid bommulls-spinneriet med sina 80 vävstolar.En snickarbod utan uppvärmning, repslageriet mittemot nuv. Folkets Hus blir arbetarrörelsens första samlingslokal i Mölnbo.

 

1916: Andelar  sälj á 10 kr/st och 1:a andelen köps den 16 nov. av Gustav Karlsson i Anneberg och Gustav Lindkvist i Sandbrink. Arbetarekommunen köper också andelar till ett värde av 100 kr. I andelsboken noteras att medeln kommer från överskott av partiets föreläsningar och biografvisningar (troligen utomhus). Den 13 oktober kan äntligen Linus Ek och Oscar Johansson köpa en tomt av Mälarprovinsernas Egnahem för 600 kr. Målet är att bygga ett Folkets Hus men de är försiktiga, talar inte högt om planen eller senare om köpet. Att köpa en tomt för att bygga ett hus åt arbetarrörelsen kan väcka ”ont blod”.

 

1917: Tjugonde januari registreras andelsföreningen hos länsstyrelsernas handelsregister. Namnet är Föreningen Folkets Park i Mölnbo U.P.A. Verksamhetsbeskrivning: Att inom Mölnbo stationssamhälle inköpa tomt, avsedd för folkmöten, friluftsfester och dylikt samt eventuellt senare därå uppföra byggnad avsedd för samma ändamål.

 

1919: Verksamheten börjar ta fart. Styrelsen första uppgift blir att skaffa lagfart på tomten i föreningens eget namn samt låna pengar för att börja bygga. Tomten röjs och en dansbana köps av idrottsföreningen för 200 kr. Arbetarrörelsen i Mölnbo har nu en offentlig mötesplats och etablerar sig snabbt som en politisk kraft som utmanar högerpolitikerna i Vårdinges kommunfullmäktige.

 

1920 - 1921: En styrelse fylld av optimism påbörjar bygget av Folkets Hus. Men frivilligt arbete och försäljning av andelar och intäkter från dansbanan Biografteatern räcker inte långt. Bygget står periodvis helt stilla.


1922: Nu anlitas ett bygglag och skulderna täcks av ett lån från Landssekretariatets Folkets Huslånefond på 5 000 kr. Av ett lån från herr Rudolf Regnström, 2 000 kr. Av Vårdinge kommun 3 000 kr och av ett ytterligare lån från Vårdinge sjukkassa på 1 500 kr.  Äntligen är huset så gott som klart men viss målning återstår.

 

1923: Underhållningen på Biografteatern kompletteras med en radioapparat men då inga ordnade programtider finns säljs den snabbt. Räntor och amorteringar är betungande och inkomsterna fortsatt små. I handkassan finns 24 kr. och 81 öre och på KF:s sparkassa 99 öre. Motsättningar mellan socialdemokrater och syndikalister börjar bli irriterande och en trötthet hos styrelsen har infunnit sig. Skulden är nu 10500 kr. 

 

1925: Bio-Pelle i Flen, en direktör som driver en kedja av biografer i Sörmland övertar filmvisningarna i Folkets Hus. Bio-pelle låter installera en AGA projektor, i en tillbyggnad vid sidan av köket.Filmerna har blivit längre och då filmrullarna inte ryms på ett filmhjul erbjuds köp av förtäring vid byte av filmrullar.

 

1926: Föreningens nya ordf. Nils Holmberg och kassören Holger Karlsson rensar i finanserna. Nils blir kvar som ordförande i nästan 50 år.

 

1927: Ljudfilmen gör entré, maskinisten Severin hämtar till en början ljudet som grammofonskivor på Mölnbo station. Senare ersätts stenkakorna av ett ljudspår på filmen.

 

1937: Anna Hjelm, kassör i den nybildade socialdemokratiska kvinnoklubben engagerar sin son Keve då kvinnoklubben ska ha kulturella aftnar.

 

1945: Biografen moderniseras med en AGA Baltic rörförstärkare och den enda uppvärmningen i salongen, en järnkamin på bakre väggen ersätts med centralvärme.

 

1956: Foto-Kalle börjar sälja TV i butiken vid järnvägsstationen, den fd Mjölkcentralen.

 

1956: Det brinner, Mölnbos brandkår som till stora delar är synonymt med de som är aktiva i föreningen, räddar huset. Delar av pärlspånten i taket, läktaren samt lägenheten skadas. och all inredning täcks med masonit.

 

1958: Fotbolls-VM visas i TV och Mölnbo Bios publiksiffror sjunker dramatiskt.


1959: Folkets Hus ansluts till V/A nätet och får en vattentoalett inomhus. Tegeltaket byt mot plåt. Träbänkarna i biografen ersätts med stoppade manchesterfåtöljer, som inköpts på ett konkursanbud i Nyköping. Biografutrustningen övertas av föreningen från Bio Pelle i Flen som gett upp då han förlorat större delen av publiken till Televisionen.

 

1960-1970: Gösta Lundin, Mölnbos ”starke man” tar initiativ till att föreningen ska överta en AMS barack för skoghuggare, vilken flyttas till Folkets Hus baksida. Repertoaren på Mölnbo Bio består ofta av repiga B-filmer, även ”gladporr” från Danmark. Ett av undantagen är kassasuccén Cleopatra (1963) med Elizabeth Taylor i huvudrollen. Trycket på biljetter är hårt och kräver extra stolar för att alla ska få plats. Ridån går dock bokstavligen ner när maskinisten kommer ut och meddelar att filmen är 70 mm. bred och inte passar i projektorn.  

 

1976: Filminstitutet beviljar ansökan om en ny analog 35/16 mm. projektor. Eric Nygren och son satsar på Bio konstrast, kvalitetsfilm och publiken återvänder. Biografstolarna i röd Manchester från 1959 byts ut mot nya med bekväm stoppning och hjul.

 

1979: Pelle Nygren tar bort masonit som täcker en handmålad list med symboler för fackföreningarna.

 

1984: Staffan Hildebrand väljer Folkets Hus som inspelningsplats för filmen ”Rosen” som får sin väldspremiär i Mölnbo. Komikern och skådespelaren Gösta Engström tar under inspelningen fram den ursprungliga pärlspånten med sin vackra imitation av ädelträ och sneda kvadratiska rutor. Efter filminspelningen täcks målningen åter över av masonit.

 

1988: Eric Nygren och son har gjort sitt, lämnar över ansvaret för Bion till Kent Gustavsson, som blir biografföreståndare.

 

2002: Johanna Hofring bildar Kulturföreningen Tripoli och anordnar under ett par år sommarbio och filmfestival. På repourtaren står experiment och Art-Filmer.


2003: Bions första kvinnliga maskinist o föreståndare Ann-Charlotte Wallén tecknar ner bions historia och hänger på väggen.

 

2006: Få eller ingen går längre på bio och maskinisten har flyttat till Christchurch i Nya Zeeland, föreningen lägger biografen i malpåse.

 

2010: Pelle Nygren är tillbaka, vill se om det är möjligt att få tillbaka publiken. Får EU stöd till en förstudie.

 

2011: Maskinrummet och all teknik  vattenskadas när vattenrören fryser (Fimbulvinter). Sven-Olof Eklund och Pelle Nygren bygger nytt maskinrum på läktaren. Nystarten firas med en Monsterfilm Festival som visas med en enkel videoprojektor. Duon Son 'a Lumiere spelar elektroakustisk musik framför vita duken, till Lumiers stumfilm "Resan till månen", sucsee. Vid årsskiftet hyr föreningen en digital biografprojektor och publiken i Mölnbo får för första gången gå på en filmpremiär, samtidigt som Göteborgare och Stockholmare. Minst sagt en succé.

 

2012: Den digitala projektorn är återlämnad till Folkets Hus och Parker. EU pengarna är slut och Bion ekar tomt. Lobbyverksamhet påbörjas för att få stöd till en digital projektor. För att skapa uppmärksammhet livesänder föreningen opera i Södertäljes stadshus. En samverkan med musikern Nicklas Lindström påbörjas och de artister han engagerar under de kommande åren väcker Folkparken till liv.

 

2014: Uppmärksamheten leder till att Filminstitutet och Södertälje kommun ger ett bidrag på en halv miljon kronor. Södertälje kommun vill dock att projektorn ska kunna ”turnera” men Mölnbo ska vara fasta punkten.

 

2015: Kulturarbetare i Södertälje protesterar mot att tekniken är kvar på Mölnbo Bio, som har driftstopp. Den nya projektorn har gått sönder. Garantin gäller och nya kretskort ska skickas från Amerika.

 

2016: Mölnbo Bios projektor är återigen trasig. Till råga på allt höjd skatt på biobiljetter. Nya kretskort är åter beställda men tack vare lånad teknik rullar filmvisningarna ändå igång på nytt. Filmägarna beslutar att avskaffa filmkopior och all film skickas nu via bredband in i projektorn.

 

2017: Föreningen bygger om projektorn för egna medel för att slippa driftstopp pga den undermåliga tekniken. Biografen är nu ansluten till ytterligare ett nytt distributionsnätverk. Folkets Bios "FILMDIST" för oberoende film.

 

2018: Folkets Hus och parker fyller 125 år. Mölnbo Bio fyller snart 100 år (2020). Styrelsen fortsätter att förbättra biografen Fönster och dörrar behöver bytas. Drömmen är också att återställa biografens inredning och måleriet till 20-talet look. Samt att åter få igång rock'n'rollen i folkparken, som nu har somnat in.


2019: Biografen förbereder sig inför 100 års jubileumet 2020. Fråga är bara när Mölnbo Bio startade? Biografen visar stumfilm som var aktull på 20 talet. Regibesök blir vanligare, först ut är dokumentärfilmaren Pia Johansson, därefter i anslutning till Harry Martinson-sällskapets årshögtid som firas i Vårdinge kommer regissörerna bakom filmatiseringen av Harry Martinsons Aniara, Pella Kågerman och Hugo Lilja. Nu förbereds en ny ansökan om pengar, filmduken är mer gul än vit och ridån har rasat. Budgeten räcker dock till att byta ytterdörrarna som gjort sitt.

  

/Pelle Nygren 

Folkets Hus och Park i Mölnbo

Besök: Kvarnvägen 8 Post: Baldersvägen 3, 153 60 Mölnbo.

Telefon: 0158-60092 070-2930408 Epost: fh.molnbo@telia.com