Hem

Kallelse till årsmöte

Andelsägare i föreningen Folkets Park upa kallas till årsmöte i Mölnbo Folkets hus, måndag 25 mars kl 19:00.

Vid årsmöte äger varje röstande en röst oavsett antal andelar. Förening som äger andelar skall till årsmötet skicka en vald representant och tillika fullmakt för denne. Dagordning

 

Revidering av stadgar:

Årsmötet 2018 tog enhälligt beslut att ändra stadgar för att uppfylla nuvarande lagstiftning. Revideringen ska faställas vid ett andra årsmöte 2019. Stadgarna behöver dock inte skickas ut på nytt då inget i förslaget har ändrats sedan 2018.

 

Stadgar antagna 1916:  föreningen Folkets Park stadgar

Beslut 2018: Förslag till revidering av stadgar

 

Mölnbo Bio på Bioguiden.se vårt program

 

Mölnbo Bio på Bio.se vårt program

 

Folkets Hus och Park i Mölnbo

Besök: Kvarnvägen 8. Post: c/o Eriksson, Baldersvägen 3, 153 60 Mölnbo.

Telefon: 0158-60092 070-2930408 Epost: fh.molnbo@telia.com