MAX 40 PERSONER
Vi skannar Covidpass,
kom i tid
Hämta och förnya
ditt Vaccinationsintyg här.

VÅRT

Vi vill att du ska uppleva ett tryggt biobesök
Vi och du är vaccinerade.Vi har handsprit, desinficerat,
satt upp barriärer, avstånds markering i golvet, plexiglas i kassan.

BOKA LOKAL PRISER VILLKOR

Privata sammankomster sänkt tak till 20 personer, 10 kvadratmeter per person, undvik trängsel.