BLI ANDELSÄGARE

Varje andel kostar 10 kr.  BG nr: 5625-5912 


Som delägare i Folkets Park får du inflytande och kan bli vald till fötroendeuppdrag. Du har som enskild dock bara 1 röst oavset antal andelar.


Ombuden från föreningar kan max vara 5 st med rösträtt, oavsett om föreningens andelar är fler än 5. Ombud för en förening ska ha en fullmakt från sin förening med sig till möten.


HERR STRÖMBERGS ANDELSBEVIS, NR 6 1917

FOLKETS PARKS STADGAR  - 16 NOV 1916

Vill veta mer innan jag köper en andel

 
 
 
 

DAGORDNING 26 MARS 2024 KL 19:00

ÅRSREDOVISNING 2023

VERKSAMHETSPLAN 2024