BLI ANDELSÄGARE

Varje andel kostar 10 kr.  BG nr: 5625-5912 


Som delägare i Folkets Park får du inflytande och kan bli vald till fötroendeuppdrag. Du har som enskild dock bara 1 röst oavset antal andelar.


Ombuden från föreningar kan max vara 5 st med rösträtt, oavsett om föreningens andelar är fler än 5. Ombud för en förening ska ha en fullmakt från sin förening med sig till möten.


HERR STRÖMBERGS ANDELSBEVIS, NR 6 1917

FOLKETS PARKS STADGAR  - 16 NOV 1916

Vill veta mer innan jag köper en andel

 
 
 
 

Efter många år utan kvinnligt inflytande består nu Folkparkens styrelsen sedan 2024 av 4 kvinnor och 4 män. Ett varmt tack till männen som avgick och de som fortsätter. Men kvinnorna i styrelsen, Henrietta Kirslund, Eva Bäckman, Helena Hildur W och Ingrid Waldenström är värd extra uppmärksamhet och en applåd