BLI ANDELSÄGARE

Varje andel kostar 10 kr.  BG nr: 5625-5912 


Skriv ditt namn och Epost vid inbetalningen eller st'll frågor i kontaktformuläret så hör vi av oss.


Som delägare i Folkets Park har du inflytande och kan påverka. Du har som enskild dock bara 1 röst oavset antal andelar.


Ombuden från föreningar kan max vara 5 st med rösträtt, oavsett om föreningens andelar är fler än 5. Ombud för en förening ska ha en fullmakt från sin förening med sig till möten.


HERR STRÖMBERGS ANDELSBEVIS, NR 6 1917

FOLKETS PARKS STADGAR  - 16 NOV 1916

Jag är intresserad men vill veta mer innan jag köper min andel.

 
 
 
 

ÅRSMÖTET 28 MARS. 2023

VERKSAMHETSPLAN 2023

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022